Privatlivspolitik

1. Hvem er vi?

Når du besøger P. Christensen A/S’ (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside www.pchristensenshop.dk, foretager køb via hjemmesiden eller på anden måde er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende generelle privatlivspolitik.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er

P. Christensen A/S
CVR-nr. 80 49 32 15
Krumtappen 20
5260 Odense S

E-mail: info@pchristensen.dk
Telefon: 70 202 203

2. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af hver enkelt behandlingsaktivitet, information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

2.1. Brugeroprettelse

Når du besøger vores hjemmeside eller foretager køb via hjemmesiden, har du mulighed for at oprette en bruger. Når du opretter en bruger på vores hjemmeside, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at tilbyde dig en nem og hurtig måde at bestille varer hos os samt en oversigt over tidligere ordrer. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det er frivilligt at oprette en bruger, og at du til enhver tid kan slette din bruger.

2.2. Køb via webshoppen

Når du foretager køb via hjemmesiden, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer med henblik på at modtage, afregne og levere ordren til dig. Selve betalingen sker særskilt via vores betalingspartnere. Vi videregiver således dine kontaktoplysninger til vores betalingspartnere i forbindelse hermed, men vi behandler ikke dine kortoplysninger. Vi kan i forbindelse med levering af ordren videregive dine personoplysninger til vores fragtsamarbejdspartnere. Retsgrundlaget for behandlingen, herunder videregivelsen, er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Herudover videregiver vi i forbindelse med købet dit navn og din e-mailadresse til Trustpilot. Formålet med videregivelsen er at anmode dig om at anmelde købsoplevelsen. Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at videregive almindelige personoplysninger om dig med henblik på at anmode om feedback på din købsoplevelse.

2.3. Nyhedsbrev

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og præferencer, f.eks. ift. bilmærke. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det ønskede nyhedsbrev til dig samt at markedsføre vores virksomhed og produkter over for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring.

Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at trykke på knappen ”Afmeld”, som findes nederst i hvert nyhedsbrev.

2.4. Chatfunktion

Hvis du benytter dig af chatfunktionen på hjemmesiden, hvor du har mulighed for at sende os en besked, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at besvare din henvendelse.

2.5. Brug af cookies

Vores hjemmeside gør brug af cookies. I forbindelse med vores brug af cookies behandler vi personoplysninger om dig i form af IP-adresse, device-ID, referrers, oplysninger om browser eller device type, oplysninger om din adfærd på hjemmesiden (og på tværs af hjemmesider), præferencer (f.eks. ift. sprog og indstillinger) og unikke ID.

Nødvendige cookies
Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af nødvendige cookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med henblik på at kunne levere en fuldt funktionel hjemmeside.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af nødvendige cookies er således at sikre, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

Ikke-nødvendige cookies
Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med brugen af ikke-nødvendige cookies, herunder præferencer, statistik og markedsføringscookies, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at ændre dine indstillinger for brug af cookies i cookiebanneret.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af præferencecookies er at sikre, at hjemmesiden kan huske f.eks. valgte sprog, indstillinger ift. videokvalitet m.v.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af brugen af statistikcookies er at gøre det muligt for os at få indsigt i dine interaktioner med vores hjemmeside.

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af brugen af markedsføringscookies er at kunne spore din adfærd på tværs af websites og platforme med henblik på adfærdsbaseret markedsføring.

Brug af tredjepartscookies
Når vi gør brug af tredjepartscookies, kan der ske videregivelse af dine personoplysninger til sådanne tredjeparter. Du kan finde mere information om de pågældende tredjeparter i selve cookiebanneret.

Visse udbydere af tredjepartscookies behandler herudover dine personoplysninger til deres egne formål, hvorfor vi opfordrer dig til at gennemgå disse udbyderes privatlivspolitikker via de respektive links i cookiebanneret (”Få mere at vide om denne udbyder”).

3. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.

 • Hvis du har oprettet en bruger på vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig, så længe brugeren er aktiv. Hvis du ikke logger på din bruger i en periode på 2 år, slettes din bruger og dertil hørende personoplysninger.
 • Hvis du er skrevet op til at modtage et nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dig, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Når du framelder dig nyhedsbrevet, sletter vi dine personoplysninger, idet vi dog opbevarer dokumentation i form af dit samtykke i en periode på 3 måneder efter, at dette er trukket tilbage
 • Hvis du har kontaktet os via chatfunktionen, opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på 1 måned, hvorefter de slettes.
 • Cookies opbevares og slettes i overensstemmelse med de angivne udløbstider i cookiebanneret, som kan tilgås https://pchristensenshop.dk/cookie-information
 • Fsva. dine køb på siden, herunder ordrer, levering og faktura, vil regnskabsmateriale, herunder transaktionssporet, bilag og anden dokumentation, blive opbevaret i 5 år plus indeværende år fra fakturadato i overensstemmelse med bogføringslovens regler.

4. Overladelse og overførsel af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hosting-løsninger samt udbydere af løsninger til brug for fremsendelse af nyhedsbreve m.v.

I forbindelse med vores brug af Microsoft Office, kan der i henhold til Microsofts helt sædvanlige vilkår og i meget begrænset omfang ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS i de tilfælde, hvor vi måtte have behov for at få support fra Microsoft. Overførslen sker i overensstemmelse med Microsofts standardvilkår.

I forbindelse med vores brug af øvrige databehandlere, samt udbydere af tredjepartscookies, kan der ske overførsel af dine personoplysninger til USA på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse og de respektive databehandlere og underdatabehandleres certificering under EU-US Data Privacy Framework. Herudover kan der ske overførsel til Storbritannien på baggrund af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse eller bindende virksomhedsregler. Endelig kan der på baggrund af bindende virksomhedsregler ske overførsel til Filippinerne, Singapore, Brasilien, Japan, Canada, Indien, Sydkorea, Australien og Mexico.

5. Retten til at trække samtykke tilbage

For de behandlinger af personoplysninger, der hviler på dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
 

6. Hvilke rettigheder har du?

Hvis betingelserne herfor i hhv. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er opfyldt, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du henvende dig til os ved brug af kontaktoplysningerne i pkt. 1.


Klage til Datatilsynet

Du har herudover mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og telefon +45 33 19 32 00.